Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Novou výbavou k radostnému športovaniu

 ‹ Projekty

Predkladateľ projektu: ZKSM – CCVČ ako partner
 

Projekt bol realizovaný pomocou Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Žiadosť o podporu projektu bola podaná v roku 2018. V tom istom roku bola zároveň schválená aj zrealizovaná.

Získala sa suma 2 824,73 eur, za ktoré sa usktutočnil nákup hokejbalovej výstroje.