Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

12.5.2022 o 17:00Katechézy Dobrého pastiera

Stretnutia sa uskutočnia v budove CCVČ.

19.5.2022 o 16:30SLNIEČKO