Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prázdninový klub

DETSKÝ PRÁZDNINOVÝ KLUB
pre deti od 7 do 14 rokov
( zmena programu môže nastať v prípade nepriaznivého počasia)

Pondelok – 24. 7. 2017 od 10:00 – 14:00
       – tvorivé dielne a voľné aktivity – trampolína, loptové hry, stolný futbal.

Utorok – 25. 7. 2017 od 9:00 – 15:15
       – Kúpalisko – Zemplínske Hámre
       – zraz v CCVČ o 9:00 hod. PROSÍME O PRESNOSŤ!
       – odchod autobusu je 9:15, návrat domov cca 15:15 hod.
       – je potrebné, aby deti mali peniaze na autobus a vstup na kúpalisko
         cca 3,- €, kartičku poistenca + niečo na jedenie a pitie, prikrývka hlavy

Streda – 26. 7. 2017 od 10:00 – 15:00
       – Opekačka – Sninské rybníky
       – priniesť si so sebou niečo na opekanie, pitný režim, prikrývka hlavy

Štvrtok – 27.7. 2017 od 6:30 – 23:30
       – Belianska jaskyňa – Vysoké Tatry (vstup do jaskyne – 4€, autobus – 2€)
       – zraz železničná stanica o 6:30 hod. PROSÍME O PRESNOSŤ!
       – odchod vlaku je 6:41, návrat domov cca 23:25 hod.
       – je potrebné, aby deti mali stravu na celý deň, pitný režim, pršiplášť, kartičku
         poistenca, pevnú obuv, prikrývka hlavy, oblečenie aj do chladnejšieho počasia.

   tu si môžete stiahnúť tlačivo informovaný súhlas rodiča s účasťou dieťaťa na výlete.

Piatok – 28. 7. 2017 od 10:00 – 14:00
       – voľná zábava – diskotéka, tance, hry, stolný futbal, trampolína…

Na akcie v utorok a štvrtok je potrebné prihlásiť sa do 15. 7.2017 v CCVČ, alebo u s. Rudolfy.
Zároveň je potrebné uhradiť poplatok a priniesť kartičku na vlak.

Ponuka krúžkov

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2017/2018
 loga Príspevok
od mája
do júla 2017
Príspevok
od augusta
do septembra 2017
!!! Všetky tieto sumy platia pre deti a mládež s trvalým bydliskom v Snine !!!   
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
 1.

Detský divadelný súbor  (7 – 25 rokov)

17 € 20 €
 2.

Gitara (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 3.

Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách; 10 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 4.

Hra na organe (pre tých, ktorí účinkujú/chcú účinkovať pri bohoslužbách a ovládajú už hru na klávesy, 12 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 5.

Šikovné ručičky (12 – 25 rokov)

17 € 20 €
 6.

Klávesy (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 7.

Spievajme Pánovi (detský a mládežnícky + Spojený zbor;  5 – 13 a 14 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
 1.

S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.) 

7 €  7 € 
 2.

Miništrantský (chlapci 5 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 3.

Biblicko – misijný krúžok (7 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 4.

Skautská družina 

10 €  15 € 
 5.

Pozvaní na hostinu (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.ročník ZŠ) 

7 €  7 € 
 6. Slniečko (príprava k 1.piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ)  3,50 €  3,50 € 
 7.

Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší) 

7 €  7 € 
VZDELÁVACIE ODDELENIE  
 1.

Angličtina hrou (pre materské školy, 5 – 6 r.)

7 €  7 € 
 3.

Škola hrou (Doučovanie 1. stupeň ZŠ) 

3,50 €  3,50 € 
 4.

Rómsky klub – mini (5 – 6 r.) 

3,50 €  3,50 € 
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE    
 1. Futbal (6 – 25 rokov)  15 €  20 € 
 2.

Hokejbal (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 
 3.

Ping-pong (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 

D E T S K Ý    K L U B    

 

(3 – 14 rokov, deti do 6 r.  v sprievode niekoho staršieho)

7 €  7 € 

M L Á D E Ž N Í C K Y    K L U B

 

(15 – 25 rokov)

7 €  7 € 
V klube ponúkame stolný futbal, stolný tenis, biliard,
taktiež premietanie filmov, hokeja, čajovňu    
 
!!! tí, ktorí už zaplatili za iný krúžok, ktorý v CCVČ navštevujú majú klub ZDARMA !!!      

D O W N O V    K L U B

 
Poznámka:   
 1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú  zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za  krúžok im bude vrátené   
 2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí uvedená suma + VP.