Krúžková činnosť

Prosíme žiakov a členov zapísaných do krúžkov v CCVČ na školský rok 2016/2017,
aby najneskôr do konca septembra uhradili príspevok za krúžky.

KRÚŽKY a POPLATKY na šk. rok 2016/2017
KULTÚRNO – UMELECKÉ ODDELENIE
 1. Gitara 20,00 EUR
 2. Hrajme Pánovi -
 3. Hra na organe 20,00 EUR (bydlisko mimo Sniny)
 4. Spievajme Pánovi -
 5. Klávesy 20,00 EUR
 6. Šikovné ručičky 20,00 EUR
ODDELENIE VZDELÁVANIA
 7. Angličtina hrou 7,00 EUR
 8. Škola hrou 3,00 EUR
 9. Rómsky klub mini 3,00 EUR
VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ ODDELENIE
 10. S najmenšími k Bohu 7,00 EUR 
 11. Miništrantský  -
 12. Biblicko-misijný  3,00 EUR 
 13. Pozvaní na hostinu (príprava k 1. sv. prijímaniu) 7,00 EUR 
 14. Slniečko (príprava na prvé piatky)  3,50 EUR
 15. Prijmem dar (príprava ku sviatosti birmovania)  7,00 EUR
 16. Down klub  10,00 EUR 
 17. Dobrovoľníci
 18. Skautská družina 10,00 EUR 
  ŠPORTOVÉ ODDELENIE
 19. Stolný tenis  20,00 EUR 
 20. Futbal 20,00 EUR
 21. Hokejbal 20,00 EUR

Krúžková činnosť začína
od 3. októbra 2016.

Fotogaléria - najnovšie udalosti

letny tabor

 

  Denný letný tábor

  S Mojžišom na horu Sinaj

  Vo výrobni hostií

  Prvoprijímajúci z CSŠ v Prešove

2% z dane

Cirkevné centrum voľného času ďakuje všetkým, ktorí nás poukázaním svojich 2 % z dane podporili.
Aj vďaka Vašim príspevkom, tak môžeme skvalitniť a obohatiť činnosť
Cirkevného centra voľného času.

 
ĎAKUJEMEsmajlik

ROK MILOSRDENSTVA

Prajeme všetkým požehnané prežitie mimoriadneho jubilejného ROKA MILOSRDENSTVA

rok milosrdenstva