Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prianie

Cirkevné centrum voľného času praje všetkým členom a ich rodinám krásne a požehnané VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Birmovanci

Stretnutie rodičov a preskúšanie birmovancov bude 28.4.2017. Bližšie informácie nájdete v Spravodaji.