Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

KRÚŽKY a POPLATKY na šk. rok 2016/2017
KULTÚRNO – UMELECKÉ ODDELENIE
 1. Gitara 20,00 EUR
 2. Hrajme Pánovi
 3. Hra na organe 20,00 EUR (bydlisko mimo Sniny)
 4. Spievajme Pánovi
 5. Klávesy 20,00 EUR
 6. Šikovné ručičky 20,00 EUR
ODDELENIE VZDELÁVANIA
 7. Angličtina hrou 7,00 EUR
 8. Škola hrou 3,00 EUR
 9. Rómsky klub mini 3,00 EUR
VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ ODDELENIE
 10. S najmenšími k Bohu 7,00 EUR 
 11. Miništrantský  –
 12. Biblicko-misijný  3,00 EUR 
 13. Pozvaní na hostinu (príprava k 1. sv. prijímaniu) 7,00 EUR 
 14. Slniečko (príprava na prvé piatky)  3,50 EUR
 15. Prijmem dar (príprava ku sviatosti birmovania)  7,00 EUR
 16. Down klub  10,00 EUR 
 17. Dobrovoľníci – 
 18. Skautská družina 10,00 EUR 
  ŠPORTOVÉ ODDELENIE
 19. Stolný tenis  20,00 EUR 
 20. Futbal 20,00 EUR
 21. Hokejbal 20,00 EUR