Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

OTVÁRAME ZAPISOVANIE

Milí rodičia, deti, mládež či dospelí!

Od 1.6.2023 prebieha zapisovanie do krúžkov na nový školský rok 2023/2024.Ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku pristúpilo vo Farnosti sv. Kríža v Snine
•    ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: „Pozvaní na hostinu“) – tretiaci a starší
•    alebo ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške, ktorú žiaci dostali od svojich katechétov, sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii kňazovi. Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktné osoby:
    pre PRVOPRIJÍMAJÚCICH: kaplán Branislav Babjak, babjak.branislav@abuke.sk 0917 350 317  
    pre BIRMOVANCOV: kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

Rovnako upriamujeme pozornosť na zápis do krúžkov, ktoré naše CCVČ realizuje priamo v materských školách:
Angličtina hrou (anglický jazyk na CMŠ v Snine)
S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materských školách v Snine)

Prihlášky na krúžky prebiehajúce v materských školách (MŠ) je možné odovzdať pedagogickým pracovníkom v danej MŠ.

Ostatné prihlášky na krúžky je potrebné odovzdať v CCVČ najlepšie do konca augusta, neskôr však do 14.9.2023.

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

Úplnú ponuku krúžkov a výšku poplatkov nájdete TU.

Akadémia o blahoslavenom Zefirínovi

Mučeník Zefirín – prvý rómsky blahoslavený, ktorého liturgická spomienka bola 4. mája.
Práve o ňom bolo májové stretnutie Rómov v pondelok 8.5. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine, na ktorom deti z našich krúžkov scénkami predstavili úryvky z jeho života.
Prítomní sa o 15-tej hodine pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a spoločne si s chuťou, im vlastnou, zaspievali a povzbudili sa vo viere a v túžbe žiť dobrý život.

 

Tretiaci prijali škapuliar

V sobotu 6. mája 2023 sa uskutočnila púť prvoprijímajúcich do sanktuária v Stropkove. A nešli tam len tretiaci, ale doslova celé rodinky, čo bolo na tejto púti o to krajšie.
Po svätej omši o 10:00 pri oltári Karmelskej Panny Márie spolu 51 ľudí
z našej farnosti prijalo škapuliar a zasvätilo sa tak našej nebeskej Matke.
Nasledovalo pohostenie gulášom a inými dobrotami v areáli fary
a prechádzka po miestnom parku zvierat.

Pán Boh zaplať p. kaplánovi Branislavovi za organizáciu púte, všetkým zúčastneným i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom túto akciu podporili.

 

ĎAKUJEME

Všetkým, ktorí ste nás podporili, ĎAKUJEME!

 

Ruky nádeje

Počas pôstneho obdobia mohli aj deti Farnosti Svätého Kríža v Snien priložiť ruku k dielu. Zapojili sa do akcie s názvom Ruky nádeje, ktorú organizovali Pápežské misijné diela. Išlo o výzvu pápeža Františka, aby sa deti počas pôstneho obdobia každý týždeň modlili za pokoj vo svete. Postupne vždy za inú krajinu. Veríme, že v tejto modlitbe neustanú ani neskôr, veď modliť sa za pokoj je potrebné naďalej.

 

Krížová cesta „naživo“

V piatok 24.3.2023 mali veriaci vo Farnosti svätého Kríža v Snine možnosť zúčastniť sa na krížovej ceste so živo stvárnenými zastaveniami. Celkovo ju naša mládež odohrala ešte dvakrát, a to v štvtok 30.3.2023 a v nedeľu 2.4.2023.

V tú istú nedeľu sa aj veriaci vo Farnosti Božieho milosrdenstva mohli zúčastniť na modlitbe krížovej cesty so živo stvrátnenými zastaveniami vo svojom farskom kostole. Krížovú cestu si totiž nacvičili aj rómske deti tejto farnosti.


Mladým, starším, deťom a mládežníckemu zboru a pani riaditeľke CCVČ Mgr. Ivete Haburajovej, ktorá krížovú cestu pripravila a režírovala, patrí veľká VĎAKA.