Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

Počas letných prázdnin chystáme letné tábory pre starších i mladších žiakov:

11.7.-15.7.2022 pre žiakov, ktorí ukončili 6.-9. ročník ZŠ

(tvorivé dielne, kúpalisko Zemplínske Hámre, Červený kláštor-splav Dunajca, opekačka na Vinianskom hrade, športový deň)

18.7.-22.7.2022 pre žiakov, ktorí ukončili 1.-5. ročník ZŠ (KAPACITA NAPLNENÁ)

(tvorivé dielne, kúpalisko Zemplínske Hámre, výlet do Smižian a Sp. Novej Vsi – ZOO, lanový park, výstava darov sv. Jána Pavla II., opekačka v obci Ulič, športový deň)

Prihlášky je možné vyzdvihnúť si v CCVČ od pondelka do piatku v čase od 10:00 do 17:00 hodiny

a odovzdať ich najneskôr do 30. júna 2022.

ZÁPIS NOVÝCH PRVOPRIJÍMAJÚCICH A BIRMOVANCOV

Milí rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom školskom roku 2022/2023 pristúpilo k 1. svätému prijímaniu (terajší druháci na ZŠ) alebo k sviatosti birmovania (vo Farnosti Sv. Kríža terajší žiaci 9. ročníka ZŠ alebo KVARTY, vo Farnosti Božieho milosrdenstva žiaci 9. ročníka alebo KVARTY, 1. a 2 na SŠ), prosíme o vypísanie prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať.

Tiež dospelí, ktorí chcú na budúci rok prijať sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť v CCVČ.

Tlačivo prihlášky dostali žiaci v školách. Ak sa k Vám nedostalo, môžete si ho stiahnuť tu: PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku (nezabudnite prosím na podpis na všetky 3 vyznačené miesta) spolu so symbolickým príspevkom na celoročné náklady priestorov odovzdáte na v budove CCVČ v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 (vo Farnosti Sv. Kríža).

Tí, ktorí patria do Farnosti Božieho milosrdenstva, môžu prihlášku odovzdať aj pánovi farárovi P. Fogašovi.

Prihlášky je najlepšie odovzdať do 30. júna 2022.

Detský zbor a Deň rodín

V sobotu 7. mája 2022 popoludní sa uskutočnilo DRUHÉ mimoriadne stretnutie 
detského speváckeho zboru, 
tzv. Zborové MIMO.
Tentokrát boli prizvaní aj ochotní rodičia, 
ktorí by s nami spievali pri príležitosti 
blížiaceho sa Dňa rodín 15.5.2022.
 Nacvičené piesne sme potom spoločne zaspievali na oslavu Boha 
v daný deň na sv. omši o 9:00.
Veď v Bohu sme JEDNA RODINA.

… a naša "zborová rodina" sa stále môže rozrásť aj o TEBA.

100 stromov pre Sninu

 

Dňa 4.5.2022 sa aj CCVČ zapojilo do vysádzania aleje stromov

v rámci projektu mesta "100 stromov pre Sninu"

 

.

Zborové MIMOriadne stretnutie

V sobotu 2. apríla 2022 popoludní sa konečne uskutočnilo mimoriadne stretnutie detského speváckeho zboru, 
tzv. Zborové MIMO.
Bola to príležitosť viac sa spoznať, stretnúť sa mimo pravidelných nácvikov spevu, zaspievať pár nových piesní a samozrejme aj zjesť niečo chutné. 
Spolu 33 detí, ktoré už sú súčasťou detského zboru, alebo sa práve na tomto stretnutí rozhodli doň patriť, prišiel pozdraviť aj pán dekan Slavomír Bakoň. Zároveň deťom predstavil, 
čo od detského zboru očakáva a naopak, 
čo všetko môžu čakať členovia zboru. 
Veríme, že počet tvz. Zborových MIMO sa rozrastie tak 
ako počet členov detského speváckeho zboru.