Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Pre birmovancov

Pripomíname birmovancom, že v piatok 22.9.201718:00
sv. omšou v kostole Povýšenia svätého kríža  začína príprava na sviatosť birmovania.

 

Vzdelávacie poukazy

V škole ste obdŕžali VZDELÁVACIE POUKAZY (VP)
(každá škola je povinná ich vydať svojim žiakom do 11. 9. 2017
VP podpíše rodič /resp. dospelý žiak)

Svoj VP môžete venovať aj nášmu CCVČ
(následne máte 50% zľavu z ceny krúžku)

VP je nutné priniesť k nám najneskôr do pondelka 25. 9. 2017 !
(po tomto termíne sa stáva neplatným)

 

Rozpis úvodných stretnutí

ROZPIS  ÚVODNÝCH  STRETNUTÍ ZAPÍSANÝCH ČLENOV CCVČ V ŠKOLSKOM  ROKU  2017/2018

Meno vedúceho Dátum a deň Čas Krúžok
Mgr. Matúš Jankaj 25.9.2017 pondelok 16:00 hod. Klávesy
učebňa č. 3 „hudobka“
Ing. Ján Čop 26.9.2017 u
t
o
r
o
k
14:30 hod. Hokejbal
rok nar. 2006 až 2011
15:00 hod. Hokejbal
rok nar. 2003 až 2005
15:30 hod. Hokejbal
rok nar. 1999 až 2002
16:00 hod. Hokejbal
rok nar. 1992 až 1998
Vedúci –
v štádiu riešenia
2.10.2017 pondelok 16:00 hod. Gitarový
učebňa č. 3 „hudobka“

Členovia nech si na úvodné stretnutie donesú vlastný rozvrh hodín zo školy
a prípadne aj rozpis ostatných krúžkov, ktoré navštevujú v tomto školskom roku.

 

Príspevok za krúžky

Prosíme žiakov a členov zapísaných do krúžkov v CCVČ na školský rok 2017/2018,
aby najneskôr do konca septembra uhradili príspevok za krúžky.
 
Krúžková činnosť začína od 2. októbra 2017.