Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

CCVČ oznamuje, že
krúžková činnosť začína
1. októbra 2018.
Kto ešte neuhradil príspevok za krúžok,
musí tak urobiť na prvom stretnutí krúžku!
Ďakujeme

Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019

 
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1. Detský divadelný súbor (7 – 25 rokov) 20   
2. Gitara (8 – 25 rokov) 20 
3.

Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách; 10 – 25 rokov)

 
4. ORGAN – hra na organe (pre tých, ktorí účinkujú/chcú účinkovať pri bohoslužbách a ovládajú už hru na klávesy, 12 – 25 rokov)  
5. Šikovné ručičky (7 – 25 rokov) 20 
6. Klávesy (7 – 25 rokov) 20 
7.

Spievajme Pánovi– spevácky (detský a mládežnícky + Spojený zbor; 5 – 13 a 14 – 25 rokov)

 
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1.

S najmenšími k Bohu
– Katechézy dobrého Pastiera (3 – 7 r.) 

3 € 
2. 

S najmenšími k Bohu
(náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.) 

7 € 
3.  Miništrantský (chlapci 5 – 25 rokov)   
4.  Biblicko – misijný krúžok (7 – 25 rokov)   
5.  Skautská družina  7 € 
6. 

Pozvaní na hostinu
(príprava detí k 1. sv. prijímaniu, 3.ročník ZŠ)

7 € 
7.  Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 9. ročníka ZŠ)  3 € 
8.  Stretká (+ Fatimská sobota, žiaci 4. – 9. ročníka ZŠ)  3 €
9.  Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší)  7 € 
10.  Dobrovoľník   
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1.  Angličtina hrou (pre materské školy, 5 – 6 r.)  7 €
2.  Škola hrou (Doučovanie 1. stupeň ZŠ)  3 € 
3.  Rómsky klub – mini (5 – 6 r.)  3 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1.  Futbal (6 – 25 rokov)  20 € 
2.  Hokejbal (6 – 25 rokov)  20  
3.  Ping-pong (6 – 25 rokov)  20  
    
D O W N    K L U B

V klube ponúkame stolný futbal, stolný tenis, biliard, taktiež premietanie filmov, hokeja, čajovňu
tí, ktorí už zaplatili za iný krúžok, ktorý v CCVČ navštevujú majú klub ZDARMA ! 

 

Pozn.:
1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu:
50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátené
2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí uvedená suma + VP.    

 

Vzhľadom na nízku finančnú čiastku (resp. žiadnu), ktorú poskytujú starostovia obcí na záujmovú činnosť ich detí v našom CCVČ, deti narodené 2003-2013 z obcí mimo Sniny
platia v rámci každého krúžku

• v KULTÚRNO-UMELECKOM ODDELENÍ + 10 € viac
• v ŠPORTOVOM ODDELENÍ + 10 € viac
zľava pri odovzdaní VP tu platí rovnakým percentom.

2% z dane

Cirkevné centrum voľného času ďakuje všetkým, ktorí nás poukázaním svojich 2 % z dane podporili.
Aj vďaka Vašim príspevkom, tak môžeme skvalitniť a obohatiť činnosť
Cirkevného centra voľného času.

 
ĎAKUJEMEsmajlik

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii

Karneval Svätých

       V nedeľu 29.10.2017 sa v Cirkevnom centre voľného času vo Farnosti sv. Kríža v Snine po prvý krát uskutočnil KARNEVAL SVÄTÝCH.
       Asi 35 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Pán Ježiš, Don Bosco, Matka Tereza, či Titus Zeman. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať.
       Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov. Kúsok z atmosféry tohto „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach.
       V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia, ako aj rehoľné sestry z farnosti. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým. Celá akcia bola veľmi dobrou prípravou na sviatok Všetkých svätých, pozývajúc veriacich k horlivejšiemu osobnému úsiliu na ceste k osobnej svätosti.


  Viac vo fotogalérii