Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Chcete darovať 2% z dane?

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie
2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru voľného času v Snine.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.

Tlačivá sú k dispozícii tu   

Vopred úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nás aj takouto formou podporia.
V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 057/7621555 alebo mailom na: ccvc@ccvc.sk
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľnočasových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

ĎAKUJEMEsmajlik

Katechézy dobrého pastiera

Pozývame deti 3 – 7 r. do CCVČ na šieste stretnutie

KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA
v piatok 15. 3. 2019 o 16:00
 

smileyTešíme sa na Vássmiley
riaditeľka Iveta Haburajová a pán kaplán Martin Rečlo

Výlet

Výlet do Tatranského ľadového dómu na Hrebienku

vo VYSOKÝCH TATRÁCH spojený so sánkovačkou

28.12.2018. 

  Viac vo fotogalérii

 

Karneval svätých

V sobotu 27.10.2018 sa v našom CCVČ uskutočnil už po druhýkrát KARNEVAL SVÄTÝCH, ktorý sa rýchlo stal veľmi obľúbenou akciou pre deti i pre ich rodičov.

Viac ako 40 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, sv. Michal, sv. Hubert, bl. Pier Giorgio Frassati, sv. Cyril a Metod, sv. Terezka, bl. Chiara Luce Badano, bl. Imelda, či naša nová blahoslavená Anka Kolesárová a ďalší.

Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať. Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov, za čo im úprimne ďakujeme.

V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým.

  Viac vo fotogalérii

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii