Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

2% z dane

Chcete darovať 2% z dane?

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie
2 % z Vami zaplatenej dane Cirkevnému centru voľného času v Snine.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.

Tlačivá sú k dispozícii tu   

Vopred úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nás aj takouto formou podporia.
V prípade otázok nás kontaktujte na t. č. 057/7621555 alebo mailom na: ccvc@ccvc.sk
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľnočasových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

ĎAKUJEMEsmajlik

Stretnutie SLNIEČKO

Pripomíname deťom a mladým, že počas jarných prázdnin
2. marca 2018 je PRVÝ PIATOK
Stretnutie SLNIEČKO síce nebude,
ale nezabudnite ísť
na sv. omšu + sv. prijímanie + sv. spoveď
a dať si podpísať prvo-piatkový obrázok.

Fatimská sobota

Pozývame deti a mladých počas jarných prázdnin na našu spoločnú

FATIMSKÚ SOBOTU 3. marca 2018 o 8:00 h.

Nezabudnite si doniesť

  • ruženček   
  • čisté   –  teda byť vyspovedaní

FATIMSKÉ SOBOTY teda nekončia, pokračujeme:

  • kto má všetkých 5 – nemusí prestať, môže začať druhý cyklus;
  • ten, kto prerušil, nech si robí odznova tak, aby mal súvislých 5;
  • aj ten, kto ešte vôbec nerobil, nech začne teraz (marec-júl)

Pre tých, ktorí potrebujú – nové kartičky, budú sa rozdávať po skončení sv. omše.

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii

Karneval Svätých

       V nedeľu 29.10.2017 sa v Cirkevnom centre voľného času vo Farnosti sv. Kríža v Snine po prvý krát uskutočnil KARNEVAL SVÄTÝCH.
       Asi 35 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Pán Ježiš, Don Bosco, Matka Tereza, či Titus Zeman. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať.
       Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov. Kúsok z atmosféry tohto „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach.
       V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia, ako aj rehoľné sestry z farnosti. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým. Celá akcia bola veľmi dobrou prípravou na sviatok Všetkých svätých, pozývajúc veriacich k horlivejšiemu osobnému úsiliu na ceste k osobnej svätosti.


  Viac vo fotogalérii