Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

LETO 2018 v CCVČ

Akcia Dátum / čas Aktívni sú Zodpovedný
NHL – Naša hokejbalová liga 1.VII. – 31.VIII.
denne 18:45 – 21:00
okrem stredy a nedele
chlapci, muži
a fanúšikovia
Ján Čop
DENNÝ PRÁZDNINOVÝ KLUB 2.VII. – 6.VII. Deti 6 – 15 r Sr. Rudolfa
Odpust Škapuliarskej
P. Márie v Stropkove
15.VII. o 10:30
(priamy prenos v RTVS)
Spojený mládežnícky zbor Iveta Haburajová
P 18 – Národné stretnutie
mládeže v Prešove
26.VII. – 29.VII. Mládež  
Spojený mládežnícky zbor
Sr. Rudolfa
kapl. Martin Rečlo
Iveta Haburajová
Odpust Snežnej Panny Márie 5.VIII. nedeľa Spojený mládežnícky zbor Iveta Haburajová
DENNÝ TÁBOR 6.VIII. – 10.VIII. Deti 6 – 15 r Marek Gič
Hlavná dovolenka v CCVČ   13.VIII. – 24.VIII.
Blahorečenie Anky
Kolesárovej, Košice
1.IX. sobota Všetci
Spojený mládežnícky zbor
Iveta Haburajová
FARFEST – prázdninová bodka 2.IX. nedeľa Celá farnosť Všetci

2% z dane

Cirkevné centrum voľného času ďakuje všetkým, ktorí nás poukázaním svojich 2 % z dane podporili.
Aj vďaka Vašim príspevkom, tak môžeme skvalitniť a obohatiť činnosť
Cirkevného centra voľného času.

 
ĎAKUJEMEsmajlik

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii

Karneval Svätých

       V nedeľu 29.10.2017 sa v Cirkevnom centre voľného času vo Farnosti sv. Kríža v Snine po prvý krát uskutočnil KARNEVAL SVÄTÝCH.
       Asi 35 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Pán Ježiš, Don Bosco, Matka Tereza, či Titus Zeman. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať.
       Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov. Kúsok z atmosféry tohto „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach.
       V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia, ako aj rehoľné sestry z farnosti. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým. Celá akcia bola veľmi dobrou prípravou na sviatok Všetkých svätých, pozývajúc veriacich k horlivejšiemu osobnému úsiliu na ceste k osobnej svätosti.


  Viac vo fotogalérii