Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom

Tak ako v uplynulé roky aj tentokrát v závere prázdnin 22.-23.8.2022 bola ponuka duchovnej obnovy vo Vysokej nad Uhom. Novinkou bolo, že účastníci duchovnej obnovy pobudli na tomto mieste dva dni, alebo tiež možnosť doputovať do Vysokej nad Uhom peši cez hory.

Do témy "Dom skutočných vzťahov" 17 účastníkov postupne vovádzal a celkovo duchovnú službu poskytoval o. František Petruška. Pravdaže bola možnosť hovoriť aj s o. Pavlom Hudákom. Dokonca na pár hodín do Vysokej nad Uhom pricestoval aj pán kaplán Matej Futej.

V programe dňa okrem času prednášky a stíšenia nechýbala spoločná modlitba, svätá omša, adorácia a púť k hrobu Anny Kolesárovej. 

Domov je miesto vytvárania vzťahov, prijatia a bezpečia. A o takéto zdravé vzťahy by sme sa mali všetci usilovať, aby sme zakúšali pocit "domova", miesta, kde sa cítime naozaj "doma". Hoci "domov" nemusí byť miesto v úzkom zmysle slova.

Pán Boh zaplať všetkým, vďaka ktorým sa táto obnova mohla uskutočniť.

 

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

V júli CCVČ zorganizovalo obľúbený denný prímestský tábor. 
Tohtoročné motto znelo: „KONEČNE SPOLU“. Deti tak mohli naplno prežiť deň spolu so svojimi rovesníkmi, vytvoriť nové priateľstvá, ale aj spoznať ďalšie kúty Slovenska.
Prvý turnus tábora (11.-15.7.2022) bol venovaný starším žiakom. Spolu 35 účastníkov a ich animátori zažili tvorivé dielne s keramikou, výlet na Viniansky hrad, splav Dunajca, deň na kúpalisku i športové súťaže v areáli CSŠ. Popri zábavných aktivitách nechýbala svätá omša a modlitba. 
Druhý turnus tábora (18.-22.7.2022) patril mladším žiakom. Tábor sa niesol v podobnom duchu. 40 detí rovnako rozvíjali svoju tvorivosť s hlinou, zažili opekačku v obci Ulič, obzreli si výstavu darov pápeža Jána Pavla II. v Smižanoch, otestovali svoju odvahu na lanovej dráhe v Spišskej Novej Vsi, kde navštívili aj miestne ZOO. Občerstvenie našli v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi, kde sa mohli stíšiť a načerpať síl v miestnej kaplnke a dobre im padol i ponúknutý nanuk v týchto horúcich dňoch. Napokon nechýbal ani pobyt na kúpalisku a vyvrcholením bol športový deň.
Ďakujeme sr. Rudolfe za organizáciu podujatia i všetkým ochotným animátorom, ktorí venovali svoj čas a sily na uskutočnenie tejto akcie.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí pamätali na nás v modlitbách, za duchovnú službu našim kňazom a všetkým tým, ktorí nás podporili sponzorsky či materiálne.

10. rokov NHL

  • NAŠA HOKEJBALOVÁ LIGA prebiehajúca počas celého leta rozhýbala chlapcov i chlapov a pritiahla divákov a priaznivcov športu od tých najmenších až po najstarších. Na jubilejnom 10. ročníku súťažili 4 mužstvá. No nielen chlapci, ale i naše ženy a dievčatá mali možnosť si zahrať v exhibičnom zápase, ktorého priebeh i výsledky sme samozrejme brali úplne „športovo“ 😊 Ďakujeme Ing. Jánovi Čopovi a ďalším, ktorí priložili ruku k dielu, aby sa tento jubilejný ročník mohol uskutočniť a taktiež PSK za podporu prostredníctvom projektu.

Detský zbor a Deň rodín

V sobotu 7. mája 2022 popoludní sa uskutočnilo DRUHÉ mimoriadne stretnutie 
detského speváckeho zboru, tzv. Zborové MIMO.
Tentokrát boli prizvaní aj ochotní rodičia, 
ktorí by s nami spievali pri príležitosti blížiaceho sa

Dňa rodín 15.5.2022.
 Nacvičené piesne sme potom spoločne zaspievali na oslavu Boha v daný deň na sv. omši o 9:00.
Veď v Bohu sme JEDNA RODINA.

… a naša "zborová rodina" sa stále môže rozrásť aj o TEBA.

100 stromov pre Sninu

 

Dňa 4.5.2022 sa aj CCVČ zapojilo do vysádzania aleje stromov

v rámci projektu mesta "100 stromov pre Sninu"

 

.