Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii

Karneval Svätých

       V nedeľu 29.10.2017 sa v Cirkevnom centre voľného času vo Farnosti sv. Kríža v Snine po prvý krát uskutočnil KARNEVAL SVÄTÝCH.
       Asi 35 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Pán Ježiš, Don Bosco, Matka Tereza, či Titus Zeman. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať.
       Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov. Kúsok z atmosféry tohto „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach.
       V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia, ako aj rehoľné sestry z farnosti. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým. Celá akcia bola veľmi dobrou prípravou na sviatok Všetkých svätých, pozývajúc veriacich k horlivejšiemu osobnému úsiliu na ceste k osobnej svätosti.


  Viac vo fotogalérii

Ponuka krúžkov

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2017/2018
 loga Príspevok
od mája
do júla 2017
Príspevok
od augusta
do septembra 2017
!!! Všetky tieto sumy platia pre deti a mládež s trvalým bydliskom v Snine !!!   
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
 1.

Detský divadelný súbor  (7 – 25 rokov)

17 € 20 €
 2.

Gitara (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 3.

Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách; 10 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 4.

Hra na organe (pre tých, ktorí účinkujú/chcú účinkovať pri bohoslužbách a ovládajú už hru na klávesy, 12 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
 5.

Šikovné ručičky (12 – 25 rokov)

17 € 20 €
 6.

Klávesy (10 – 25 rokov)

17 € 20 €
 7.

Spievajme Pánovi (detský a mládežnícky + Spojený zbor;  5 – 13 a 14 – 25 rokov)

služobný krúžok
bez poplatku
služobný krúžok
bez poplatku
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
 1.

S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.) 

7 €  7 € 
 2.

Miništrantský (chlapci 5 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 3.

Biblicko – misijný krúžok (7 – 25 rokov) 

služobný krúžok
bez poplatku 
služobný krúžok
bez poplatku 
 4.

Skautská družina 

10 €  15 € 
 5.

Pozvaní na hostinu (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.ročník ZŠ) 

7 €  7 € 
 6. Slniečko (príprava k 1.piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ)  3,50 €  3,50 € 
 7.

Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší) 

7 €  7 € 
VZDELÁVACIE ODDELENIE  
 1.

Angličtina hrou (pre materské školy, 5 – 6 r.)

7 €  7 € 
 3.

Škola hrou (Doučovanie 1. stupeň ZŠ) 

3,50 €  3,50 € 
 4.

Rómsky klub – mini (5 – 6 r.) 

3,50 €  3,50 € 
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE    
 1. Futbal (6 – 25 rokov)  15 €  20 € 
 2.

Hokejbal (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 
 3.

Ping-pong (6 – 25 rokov) 

15 €  20 € 

D E T S K Ý    K L U B    

 

(3 – 14 rokov, deti do 6 r.  v sprievode niekoho staršieho)

7 €  7 € 

M L Á D E Ž N Í C K Y    K L U B

 

(15 – 25 rokov)

7 €  7 € 
V klube ponúkame stolný futbal, stolný tenis, biliard,
taktiež premietanie filmov, hokeja, čajovňu    
 
!!! tí, ktorí už zaplatili za iný krúžok, ktorý v CCVČ navštevujú majú klub ZDARMA !!!      

D O W N O V    K L U B

 
Poznámka:   
 1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú  zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za  krúžok im bude vrátené   
 2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí uvedená suma + VP.