Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Mimoriadne prerušenie prevádzky

Cirkevné centrum voľného času na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

od 12.10.2020 do odvolania

mimoriadne prerušuje prevádzku.

O zmenách vás budeme informovať.

Púť k blahoslavenej Anke

Boli sme na púti pri blahoslavenej Anke

       „Niečo sa ma tam dotklo… zažila som úžasný pokoj a ticho… bola to najlepšia spoveď, akú som mohla mať… ten prsteň zmenil môj život…“ aj takéto boli vyjadrenia účastníkov púte mladých do Vysokej nad Uhom, ktorú na konci prázdnin zorganizovalo CCVČ. Zúčastnilo sa jej 17 mladých sprevádzaných naším p. kaplánom Františkom Ivetou Oradeou a 2 animátorkami. Celý deň tejto duchovnej obnovy v rodisku blahoslavenej Anny Kolesárovej sa niesol v téme NEVINNOSŤ A ČISTOTA SRDCA.

      Duchovný otec Tomáš Tupta pri Ankinom hrobe nádherne a živo priblížil celý jej príbeh a cestu svätosti. Potom spolu s o. Pavlom Hudákom a naším p. kaplánom Františkom všetkým účastníkom obnovy s láskou ochotne sprostredkovali Božie odpustenie vo sviatosti zmierenia a tiež potrebné slovko povzbudenia či radu na osobnej ceste k Bohu.

      Na tému čistoty bol zameraný aj príhovor kaplána Františka, v ktorom odpovedal na konkrétne otázky mladých. Nasledovalo veľmi obohacujúce svedectvo dvoch dospelých animátoriek – vydatých žien. Obe, Janka aj Anka 😊 sa radostne a pútavo s mladými podelili o skúsenosť svojej cesty v čistote až do manželstva a o tom, ako prežívajú hodnotu vernosti.

      Vyvrcholením bola tichá adorácia pred Sviatosťou v kostole pri Ankiných relikviách a napokon svätá omša, pri ktorej bol ďalším z nás požehnaný a odovzdaný „Ankin prsteň“. Ten nám bude pripomínať záväzok úprimne žiť s Bohom v čistote svojho stavu, pravidelne pristupovať k sviatostiam a denne sa modliť 3x Zdravas za čisté, múdre a milujúce srdce. Bohu vďaka za tieto pre nás všetkých veľmi požehnané chvíle.

                    Blahoslavená Anna Kolesárová oroduj za nás.

›  Viac vo fotogalérii

Letný prímestský tábor

V šírení Božej lásky a milosrdenstva nás COVID 19 nezastavil 😊

      Napriek obavám a neistote situácie, i tohto roku CCVČ pripravilo počas júla pre detiletný prímestský tábor. Na základe opatrení, boli tentokrát účastníci (spolu 55 detí) rozdelení na dve skupiny, prvý týždeň mladší žiaci, druhý týždeň – starší. Program tábora, ktorý pre nich pod vedením sestry Rudolfy pripravilo dokopy 20 mladých ochotných animátorov, bol naplnený vzájomným spoznávaním sa detí, ich zapájaním do rozličných zábavných súťaží a športových hier, spoznávaním nádhernej scenérie Vihorlatského pohoria a Vysokých Tatier, výletmi v bližšom i širšom okolí; nechýbala návšteva košickej katedrály sv. Alžbety a jej zaujímavých zákutí, taktiež opekačka či návšteva kúpaliska v Zemplínskych Hámroch. Všetko sa nieslo v duchu kresťanskej lásky a spoznávaní tváre Boha v tvári toho druhého. Účastníci tábora sa tešili aj z milej a priateľskej prítomnosti našich duchovných otcov – p. dekana i kaplánov, s ktorými mohli spolu zdieľať tieto radostné chvíle. Aj tento rok sa deti v závere tábora veľmi ťažko lúčili a plné nádherných zážitkov odchádzali  domov s veľkou túžbou prísť opäť o rok.
      Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí pamätali vo svojich modlitbách na nás a pomohli nám či už duchovne, alebo materiálne. Nech vám to dobrý Boh odmení. 

Mesto Snina nás podporilo

Mesto Snina podporilo zo svojho rozpočtu

7. ročník "Našej hokejbalovej ligy",

obnovu ihriska (ochranné sitá), opravu hokejbalovej výstroje

a vybavenie šatne.

ĎAKUJEME!

Nové šatne a sociálne zariadenia pri ihrisku

V minulom roku naša farnosť podala na VÚC Prešov žiadosť o dotáciu v rámci programu „Výzva pre región“. Boli sme úspešní a bolo nám schválených 20 000€. Úhrada zvyšnej sumy vo výške 20 800 € je na pleciach farnosti. Po verejnom obstarávaní víťazná firma Reinter začala s prácami na prístavbe šatní a sociálnych zariadení. 12.8.2020 sa tak uskutočnilo slávnostné otvorenie a požehnanie ihriska s jeho novými priestormi. Súčasťou programu bol aj exhibičný hokejbalový zápas spojený s dražbou dresov významných slovenských hokejistov.
Viac na:
https://www.facebook.com/NhlNasaHokejbalovaLiga

    Viac vo fotogalérii