Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krúžková činnosť

 
Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2020/2021
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1. Detský divadelný súbor  35 €
2. Gitara a ukulele 35 
3. Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách) služobný krúžok bez poplatku
4. Hra na organe  služobný krúžok bez poplatku 
(tí, ktorí hrajú v Snine)
50  členovia z obcí mimo SV
5. Klávesy 35 
6. Spievajme Pánovi (zbor detský i mládežnícky)(výtvarné a tvorivé činnosti, šitie) služobný krúžok bez poplatku
7. Šikovné ručičky (výtvarné a tvorivé činnosti, šitie) 35 
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1. S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.)   10 €
2.  Katechézy Dobrého Pastiera (3 – 6 r. a 7 – 9 r.) 5 €
3.  Miništrantský   služobný krúžok bez poplatku 
4.  Biblicko – misijný krúžok (grécko-kat. farnosť)  3 €
5.  Pozvaní na hostinu I. (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.r. ZŠ)  10 €
6.  Pozvaní na hostinu II. (iné farnosti) 7 €
7.  Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ)  5 € 
8.  Stretká 5 €
9.  Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší)  10 € 
10. Prijmem dar (FBM)  7 € 
11.  Dobrovoľníci  služobný krúžok bez poplatku
12.  Down-klub 15 € 
13.  Skauti 10 € 
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1.  Angličtina hrou (pre materské školy)  10 €
2.  Škola hrou (doučovanie 1. stupeň ZŠ)  3 € 
3.  Rómsky klub – mini  3 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1. Pohybom k zdraviu (cvičenia pre zdravú chrbticu, od 6r.) 35 €
2.  Futbal  25 €  
3.  Hokejbal  25 €
4.  Ping-pong  20 € 
    

Poznámka:

  1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátené
  2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí osobitná suma + VP.

 

Nenechajte prepadnúť Vaše 2% z dane!

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou
o poskytnutie  2 % z Vami zaplatenej dane nášmu CCVČ.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.
Vopred úprimné Pán Boh zaplať!
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité 
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľno-časových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

! Pozor !
Termín na podanie je predĺžený do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ď A K U J E M E smajlik

Tlačivá sú k dispozícii tu   

 

Výlet

Výlet do Tatranského ľadového dómu na Hrebienku

vo VYSOKÝCH TATRÁCH spojený so sánkovačkou

28.12.2018. 

  Viac vo fotogalérii

 

Karneval svätých

V sobotu 27.10.2018 sa v našom CCVČ uskutočnil už po druhýkrát KARNEVAL SVÄTÝCH, ktorý sa rýchlo stal veľmi obľúbenou akciou pre deti i pre ich rodičov.

Viac ako 40 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, sv. Michal, sv. Hubert, bl. Pier Giorgio Frassati, sv. Cyril a Metod, sv. Terezka, bl. Chiara Luce Badano, bl. Imelda, či naša nová blahoslavená Anka Kolesárová a ďalší.

Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať. Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov, za čo im úprimne ďakujeme.

V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým.

  Viac vo fotogalérii

Deň v tatranskej prírode

 

Počas vianočných prázdnin 3.1. sme sa spolu s deťmi, mladými i rodičmi vybrali prežiť krásny deň v tatranskej prírode vo Vysokých Tatrách. Aj keď u nás bielo nebolo, tam sneh nechýbal. Prežili sme spolu požehnaný a nezabudnuteľný deň.

  Viac vo fotogalérii

Karneval Svätých

       V nedeľu 29.10.2017 sa v Cirkevnom centre voľného času vo Farnosti sv. Kríža v Snine po prvý krát uskutočnil KARNEVAL SVÄTÝCH.
       Asi 35 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, Pán Ježiš, Don Bosco, Matka Tereza, či Titus Zeman. Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať.
       Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov. Kúsok z atmosféry tohto „nebeského spoločenstva“ si užili aj prítomní rodičia detí, ktorí spolu s nimi zdieľali ich radosť a medzi sebou navzájom vytvorili spoločenstvo v družných rozhovoroch a stretnutiach.
       V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia, ako aj rehoľné sestry z farnosti. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým. Celá akcia bola veľmi dobrou prípravou na sviatok Všetkých svätých, pozývajúc veriacich k horlivejšiemu osobnému úsiliu na ceste k osobnej svätosti.


  Viac vo fotogalérii