Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zábavné popoludnie hier

Množstvo detí, ukazovačky, tance, hry, súťaže a zábava – takto sme vo Farnosti Božieho milosrdenstva odštartovali prázdniny spolu s nadšenými mladými z oboch našich farností, ktorí v sobotu 1.7.2023 ochotne pripravili pre deti zábavné popoludnie hier.
Ďakujeme všetkým zapojeným a nášmu dobrému Nebeskému Otcovi za super počasie!
Radosť detí a spokojnosť ich rodičov bola nám všetkým peknou odmenou. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto akcie.

                          

Záverečný výlet na Brekov

Na záver školského roka nechýbal ani výlet pre deti, zvlášť pre tie, ktoré sa týždenne stretávali na štvrtkových sv. omšiach určených zvlášť pre ne.
I keď predpoveď počasia na ten deň nebola vôbec pozitívna, tí, ktorí sa nedali odradiť a na výlet predsa išli, zažili, že Boh na nich myslí, vidí ich a nenechá ich zmoknúť do nitky. 😇🥳
Vlakom sa ráno vydali na cestu do Brekova. Po úvodnej sv. omši sa Brekovský hrad a jeho okolie zmenilo na "safari" alebo lepšie povedané miesto, kde bolo možné odchytiť všetky potrebné zvieratá do Noemovej archy. No holubica bola vzácna a nájsť ju nebolo vôbec ľahké. Šikovné deti si však poradili aj s touto úlohou.
Nechýbali pravdaže ani tance, či tradičná opekačka.

 

KONCERT členov krúžkov

V stredu 21. júna 2023 sa uskutočnilo záverečné judobné vystúpenie
vystúpenie členov krúžkov KLÁVESY a GITARA A UKULELE.

Veľká sála CCVČ sa úplne zaplnila účinkujúcimi, rodičmi a ostatnými príbuznými, známymi, či kamarátmi, ktorých si deti a mládež na koncert pozvali.

Členovia krúžkov tak mohli odprezentovať výsledok svojho úsilia. Pre niektorých to bol ich prvý koncert, iní, ktorí na krúžok chodili aj v uplynulých rokoch, už vedeli, ako "to chodí". A tak tréma bola u niekoho väčšia, u iných možno menšia. Všetci však zahrali najlepšie ako vedeli a mohli a veríme, že každý odchádzal domov s príjemným pocitom.

 

Raj pre birmovancov

Na začiatku júna skupina birmovancov sr. Rudolfy zavŕšila svoje "stretká" víkendovkou s výletom do Slovenského raja. Stalo sa to už akousi tradíciou, že po ročnom úsilí je tu možnosť stretnúť sa s nimi aj inak ako na katechézach. Počas šk. roka je takých možností viac, ale v závere stretnutí je to zároveň akási "odmena".

V piatok teda nastúpili na vlak a vyrazili smerom na západ. Ubytovali v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi a v sobotu sa vybrali na turistickú trasu Podlesok – Prielom Hornádu – Kláštorisko – Čingov. Počasie bolo krásne, rebríky oživovali túru klasického kráčania a pre niektorých iste predstavovali určitý "adrenanlín".
Dokonca mali možnosť byť svedkom nácviku záchranárskej akcie, ktorá vyzerala naozaj ako naživo. Večer doplnili sily výbornou večerou a v nedeľu po sv. omši sa vlakom vrátili späť do Sniny.

Cítili sa ako v raji?

To sa treba spýtať samotných birmovancov.

 

OTVÁRAME ZAPISOVANIE

Milí rodičia, deti, mládež či dospelí!

Od 1.6.2023 prebieha zapisovanie do krúžkov na nový školský rok 2023/2024.Ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku pristúpilo vo Farnosti sv. Kríža v Snine
•    ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: „Pozvaní na hostinu“) – tretiaci a starší
•    alebo ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške, ktorú žiaci dostali od svojich katechétov, sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii kňazovi. Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktné osoby:
    pre PRVOPRIJÍMAJÚCICH: kaplán Branislav Babjak, babjak.branislav@abuke.sk 0917 350 317  
    pre BIRMOVANCOV: kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

Rovnako upriamujeme pozornosť na zápis do krúžkov, ktoré naše CCVČ realizuje priamo v materských školách:
Angličtina hrou (anglický jazyk na CMŠ v Snine)
S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materských školách v Snine)

Prihlášky na krúžky prebiehajúce v materských školách (MŠ) je možné odovzdať pedagogickým pracovníkom v danej MŠ.

Ostatné prihlášky na krúžky je potrebné odovzdať v CCVČ najlepšie do konca augusta, neskôr však do 14.9.2023.

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

Úplnú ponuku krúžkov a výšku poplatkov nájdete TU.

Akadémia o blahoslavenom Zefirínovi

Mučeník Zefirín – prvý rómsky blahoslavený, ktorého liturgická spomienka bola 4. mája.
Práve o ňom bolo májové stretnutie Rómov v pondelok 8.5. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine, na ktorom deti z našich krúžkov scénkami predstavili úryvky z jeho života.
Prítomní sa o 15-tej hodine pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a spoločne si s chuťou, im vlastnou, zaspievali a povzbudili sa vo viere a v túžbe žiť dobrý život.