Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Tretiaci prijali škapuliar

V sobotu 6. mája 2023 sa uskutočnila púť prvoprijímajúcich do sanktuária v Stropkove. A nešli tam len tretiaci, ale doslova celé rodinky, čo bolo na tejto púti o to krajšie.
Po svätej omši o 10:00 pri oltári Karmelskej Panny Márie spolu 51 ľudí
z našej farnosti prijalo škapuliar a zasvätilo sa tak našej nebeskej Matke.
Nasledovalo pohostenie gulášom a inými dobrotami v areáli fary
a prechádzka po miestnom parku zvierat.

Pán Boh zaplať p. kaplánovi Branislavovi za organizáciu púte, všetkým zúčastneným i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom túto akciu podporili.

 

ĎAKUJEME

Všetkým, ktorí ste nás podporili, ĎAKUJEME!

 

Ruky nádeje

Počas pôstneho obdobia mohli aj deti Farnosti Svätého Kríža v Snien priložiť ruku k dielu. Zapojili sa do akcie s názvom Ruky nádeje, ktorú organizovali Pápežské misijné diela. Išlo o výzvu pápeža Františka, aby sa deti počas pôstneho obdobia každý týždeň modlili za pokoj vo svete. Postupne vždy za inú krajinu. Veríme, že v tejto modlitbe neustanú ani neskôr, veď modliť sa za pokoj je potrebné naďalej.

 

Krížová cesta „naživo“

V piatok 24.3.2023 mali veriaci vo Farnosti svätého Kríža v Snine možnosť zúčastniť sa na krížovej ceste so živo stvárnenými zastaveniami. Celkovo ju naša mládež odohrala ešte dvakrát, a to v štvtok 30.3.2023 a v nedeľu 2.4.2023.

V tú istú nedeľu sa aj veriaci vo Farnosti Božieho milosrdenstva mohli zúčastniť na modlitbe krížovej cesty so živo stvrátnenými zastaveniami vo svojom farskom kostole. Krížovú cestu si totiž nacvičili aj rómske deti tejto farnosti.


Mladým, starším, deťom a mládežníckemu zboru a pani riaditeľke CCVČ Mgr. Ivete Haburajovej, ktorá krížovú cestu pripravila a režírovala, patrí veľká VĎAKA.

 

Jarné prázdniny v CCVČ

Počas jarných prádznin mali deti nášho mesta možnosť stráviť čas rôznym spôsobom. Farnosť sv. Kríža v Snine pripravila pre ne 3-dňový program.

Na jeden z týchto prázdninových dní bol pripravený zaujímavý program plný hier a tvorivosti v našom CCVČ v spolupráci s eRkom.

Tešíme sa zo všetkých detí, ktoré prijali pozvanie a určite neoľutovali, že naše CCVČ dnes navštívili. Sme radi, že do spoločenstva detí prišli aj deti z Ukrajiny, ktoré momentálne žijú na území nášho mesta.

Vďaka všetkým, ktorí dnešný program pre deti pripravili.

 

Taký veľký, taký malý môže svätým byť

V prvom novembrovom týždni, keď slávime slávnosť Všetkých svätých a tiež máme možnosť získať odpustky pre duše v očistci, sa na detskej svätej omši 3.11.2022 objavil „zástup svätých“. Deti mali možnosť prísť na túto svätú omšu oblečené za niektorého svätca či blahoslaveného. Tak sa zviditeľnila prítomnosť mnohých tých, ktorí nás predišli do večnosti a teraz zažívajú plné spoločenstvo s Bohom. Sú nám vzorom, sú s nami pri každom slávení svätej omše a ich príhovor nám je veľkou pomocou. Byť svätým, čiže  dosiahnuť nebo, je cieľom každého z nás.
Svätá omša bola ukončená krátkou adoráciou, litániami k všetkým svätým a eucharistickým požehnaním.
A keďže v „zástupe svätých“ sa objavil aj svätý Mikuláš, nikto neodchádzal s prázdnymi rukami.