Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Aj deti dokážu veľké veci… prosíme, pomôžte vyslobodzovať duše

Počas prvej oktávy novembra (od 1. do 8.) vyslobodzujeme duše z očistca. Pozývame k tomu vás všetkých, aj deti.

Milé deti, pripravili sme pre vás aktivitu – za každý deň, keď splníš všetky tieto podmienky:

  • Účasť na Eucharistii

  • Návšteva cintorína

  • Modlitba za duše a na úmysel sv. otca

  • Túžba nehrešiť

môžeš presunúť jednu dušu – 1 srdiečko – na nástenke z očistca do neba.

Preto vás všetkých pozývame ku každodennému sv. prijímaniu a modlitbe na cintoríne – nie je to veľa, ale takto môžeme urobiť veľmi veľa!

Ako vidíte, v našom nebi okrem Ježiša a Márie už máme svätých a blahoslavených o ktorých sme si už na ´detských´ sv. omšiach hovorili – sv.Pius X., sv.Faustína, bl.Carlo Acutis, sv.Dominik Savio, bl.Anka… a pribudnú tam aj tí, ktorých svojou snahou vyslobodíme. Zapojme sa všetci, aby sme pomohli čo najviac dušiam 😇 tie budú za nás potom určite s radosťou orodovať v nebi.

A nezabudnite, vo štvrtok 3.11. si urobíme také malé nebo aj my na ´detskej´ sv. omši – treba prísť v kostýme svätého.

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov a Katechézy Dobrého Pastiera

Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach organizujú:

 

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Keď deti cítia, že ich milujeme nefalšovanou láskou, rozjasní sa im celý svet.

Vo vnútri sa cítia istejšie a je oveľa pravdepodobnejšie, že budú konať dobro vo svete.

Dr. Gary Chapman

 

Manželia Leeovci, tvorcovia kurzov o rodičovstve ukazujú, že dobrému rodičovstvu sa dá naučiť. Rodinný život  sa môže stať radostným a napĺňať tak rodičov, aj ich deti.

Kurz  pomáha rodičom cielene a tvorivo podporovať zdravý rodinný život a je založený na kresťanskom poňatí lásky. Sme presvedčení, že každý rodič nájde na tomto kurze niečo konštruktívne. Mnohým pomôže vyriešiť zložité situácie, či predchádzať problémom, ktorým čelia pri výchove svojich detí. Iným zasa pomôže, aby sa z dobrých rodičov stali ešte lepšími.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí s prednáškou – premietaná z DVD (manželia Leeovci) a diskusiou v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

Vezmite so sebou aj deti – pre ne sú v rovnakom čase vždy pripravené KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA

(primárne určené pre vek 3 – 7 r. ale môžu sa ich zúčastňovať aj staršie deti)

Začiatok kurzu: 20. októbra 2022 o 16:30

Pokračovanie: 27. októbra, 3.novembra – vždy o 16:30

Miesto: nová sála Opus Dei v Snine.
Prihlasovanie: u manželov Čopových, kontakt: 0905970956, copovi.jm@gmail.com

Skautský mini-tábor

Najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku

V dňoch 27. – 29. augusta 2022 sa v Uliči pri ukrajinskej hranici uskutočnil  najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom včielky, vĺčatá a skauti zo Sniny. Presnejšie povedané tri včielky (Terezka, Betka a Natálka), tri vĺčatá (Dominik, Vilko a Tobiáš), jeden skaut (radca Samo) a dvaja oldskauti (vodca tábora Edo a teta kuchárka Jana). Spolu nás teda bolo deväť. Ubytovaní sme boli v obecnej ubytovni –  bývalej materskej škôlke, za čo patrí vďaka pánovi starostovi.

Hlavným cieľom nášho minitábora bolo stmeliť náš malý skautský oddiel zo Sniny. Druhým cieľom bolo cez získavanie bobríkov prekonávať seba a posúvať svoje hranice. Snažili sme sa teda naplniť heslo vĺčat a včielok – byť stále lepším, lepšou. Najviac získaných bobríkov bolo: bobrík mierenia, bobrík sily a bobrík odvahy. Nikomu sa však nepodarilo získať bobríka mlčania a bobríka dobrých skutkov. Takže sa máme ešte v čom zlepšovať na budúcoročnom letnom tábore.

Najviac sa nám páčilo kúpanie v biokúpalisku pod splavom Zbojského potoka  a veselé hry, ktoré vymyslel náš radca Samo. Mali sme aj tvorivé dielne, olympijské hry, večernú opekačku, nočnú skúšku odvahy a nedeľnú svätú liturgiu v gréckokatolíckom chráme. Posledný deň sme boli na menšej túre na vyhliadkovú vežu na vrchu Holica. Odtiaľ sme videli krásu troch národných parkov: Poloniny a Vihorlat na Slovensku, Bieszczady v Poľsku a Užansky národný park na Ukrajine.

Nemali by sme zabudnúť pochváliť našu tetu kuchárku Janu za výborné jedlo. Vynikajúca bola aj pravdepodobne najlacnejšia čapovaná kofola na Slovensku v dennom bare v Uliči (iba euro za pol litra).

Už sa tešíme na budúce leto. Dúfame, že sa nám podarí pripojiť k nejakému skautskému oddielu alebo zboru a zažiť aspoň týždeň pravý skautský tábor niekde na lúke, mimo civilizácie, v podsadách, alebo v stanoch.

 

                                                                                                        brat Muzikant

Duchovná obnova vo Vysokej nad Uhom

Tak ako v uplynulé roky aj tentokrát v závere prázdnin 22.-23.8.2022 bola ponuka duchovnej obnovy vo Vysokej nad Uhom. Novinkou bolo, že účastníci duchovnej obnovy pobudli na tomto mieste dva dni, alebo tiež možnosť doputovať do Vysokej nad Uhom peši cez hory.

Do témy "Dom skutočných vzťahov" 17 účastníkov postupne vovádzal a celkovo duchovnú službu poskytoval o. František Petruška. Pravdaže bola možnosť hovoriť aj s o. Pavlom Hudákom. Dokonca na pár hodín do Vysokej nad Uhom pricestoval aj pán kaplán Matej Futej.

V programe dňa okrem času prednášky a stíšenia nechýbala spoločná modlitba, svätá omša, adorácia a púť k hrobu Anny Kolesárovej. 

Domov je miesto vytvárania vzťahov, prijatia a bezpečia. A o takéto zdravé vzťahy by sme sa mali všetci usilovať, aby sme zakúšali pocit "domova", miesta, kde sa cítime naozaj "doma". Hoci "domov" nemusí byť miesto v úzkom zmysle slova.

Pán Boh zaplať všetkým, vďaka ktorým sa táto obnova mohla uskutočniť.

 

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

V júli CCVČ zorganizovalo obľúbený denný prímestský tábor. 
Tohtoročné motto znelo: „KONEČNE SPOLU“. Deti tak mohli naplno prežiť deň spolu so svojimi rovesníkmi, vytvoriť nové priateľstvá, ale aj spoznať ďalšie kúty Slovenska.
Prvý turnus tábora (11.-15.7.2022) bol venovaný starším žiakom. Spolu 35 účastníkov a ich animátori zažili tvorivé dielne s keramikou, výlet na Viniansky hrad, splav Dunajca, deň na kúpalisku i športové súťaže v areáli CSŠ. Popri zábavných aktivitách nechýbala svätá omša a modlitba. 
Druhý turnus tábora (18.-22.7.2022) patril mladším žiakom. Tábor sa niesol v podobnom duchu. 40 detí rovnako rozvíjali svoju tvorivosť s hlinou, zažili opekačku v obci Ulič, obzreli si výstavu darov pápeža Jána Pavla II. v Smižanoch, otestovali svoju odvahu na lanovej dráhe v Spišskej Novej Vsi, kde navštívili aj miestne ZOO. Občerstvenie našli v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi, kde sa mohli stíšiť a načerpať síl v miestnej kaplnke a dobre im padol i ponúknutý nanuk v týchto horúcich dňoch. Napokon nechýbal ani pobyt na kúpalisku a vyvrcholením bol športový deň.
Ďakujeme sr. Rudolfe za organizáciu podujatia i všetkým ochotným animátorom, ktorí venovali svoj čas a sily na uskutočnenie tejto akcie.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí pamätali na nás v modlitbách, za duchovnú službu našim kňazom a všetkým tým, ktorí nás podporili sponzorsky či materiálne.