Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ruky nádeje

Počas pôstneho obdobia mohli aj deti Farnosti Svätého Kríža v Snien priložiť ruku k dielu. Zapojili sa do akcie s názvom Ruky nádeje, ktorú organizovali Pápežské misijné diela. Išlo o výzvu pápeža Františka, aby sa deti počas pôstneho obdobia každý týždeň modlili za pokoj vo svete. Postupne vždy za inú krajinu. Veríme, že v tejto modlitbe neustanú ani neskôr, veď modliť sa za pokoj je potrebné naďalej.