Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

10. rokov NHL

  • NAŠA HOKEJBALOVÁ LIGA prebiehajúca počas celého leta rozhýbala chlapcov i chlapov a pritiahla divákov a priaznivcov športu od tých najmenších až po najstarších. Na jubilejnom 10. ročníku súťažili 4 mužstvá. No nielen chlapci, ale i naše ženy a dievčatá mali možnosť si zahrať v exhibičnom zápase, ktorého priebeh i výsledky sme samozrejme brali úplne „športovo“ 😊 Ďakujeme Ing. Jánovi Čopovi a ďalším, ktorí priložili ruku k dielu, aby sa tento jubilejný ročník mohol uskutočniť a taktiež a mestu Snina za dotáciu a PSK za podporu prostredníctvom projektu.