Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Jarné prázdniny v CCVČ

Počas jarných prádznin mali deti nášho mesta možnosť stráviť čas rôznym spôsobom. Farnosť sv. Kríža v Snine pripravila pre ne 3-dňový program.

Na jeden z týchto prázdninových dní bol pripravený zaujímavý program plný hier a tvorivosti v našom CCVČ v spolupráci s eRkom.

Tešíme sa zo všetkých detí, ktoré prijali pozvanie a určite neoľutovali, že naše CCVČ dnes navštívili. Sme radi, že do spoločenstva detí prišli aj deti z Ukrajiny, ktoré momentálne žijú na území nášho mesta.

Vďaka všetkým, ktorí dnešný program pre deti pripravili.