Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Pestrý tábor „mladších“ detí

V dňoch 17.-21.7.2023 sa uskutočnil ďalší prímestský tábor pre deti.

Na tábore tvz. "mladších", čiže žiakov, ktorí ukončili 1.-5. ročník ZŠ sa spolu stretlo 41 detí, 12 animátorov a pochopitelne vedúca tábora sr. Rudolfa, SDR.

Každý deň začínal alebo končil sv. omšou, na ktorej sme si vyprosovali potrebné milosti. Slúžili ich pre nás postupne všetci kňazi našej farnosti. A Božia milosť bola naozaj s nimi, lebo počasie sa vydarilo a úrazov nebolo. 

Úvodný deň strávili v obci Topoľa, kde zažili na vlastnej koži celý proces výroby chleba – od mlátenia obilia, cez mletie zrna na múku, miesenie cesta, pílenie dreva do pece, a samotné pečenie. Popoludní samozrejme aj jedenie toho, čo si napiekli a pridali sa k tomu aj grilované špekačky.

V utorok sa mohli dosýta vyšantiť na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch.

V stredu viedla cesta do Košíc, konkrétne do Steam arény, kde zdolávali rôzne prekážky lanovej dráhy a iné hry.

Štvrtok bol športovým dňom v areáli CSŠ. Deti si dopoludnia zahrali rôzne športy, zatancovali táborové tance, zistili o kamarátoch mnohé zaujímavosti pomocou hry bingo, jazdili na koni, naučili sa poskytnúť prvú pomoc a hravo zdolali aj iné stanovištia.

Piatok bol zavŕšením celého tábora, a tak sa všetci vybrali na celodenný výlet – tentokrát do Červeného Kláštora na splav Dunajca.  

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svoje sily venovali akejkoľvej službe deťom či už počas celého tábora alebo len v niektorý deň.