Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

V júli CCVČ zorganizovalo obľúbený denný prímestský tábor. 
Tohtoročné motto znelo: „KONEČNE SPOLU“. Deti tak mohli naplno prežiť deň spolu so svojimi rovesníkmi, vytvoriť nové priateľstvá, ale aj spoznať ďalšie kúty Slovenska.
Prvý turnus tábora (11.-15.7.2022) bol venovaný starším žiakom. Spolu 35 účastníkov a ich animátori zažili tvorivé dielne s keramikou, výlet na Viniansky hrad, splav Dunajca, deň na kúpalisku i športové súťaže v areáli CSŠ. Popri zábavných aktivitách nechýbala svätá omša a modlitba. 
Druhý turnus tábora (18.-22.7.2022) patril mladším žiakom. Tábor sa niesol v podobnom duchu. 40 detí rovnako rozvíjali svoju tvorivosť s hlinou, zažili opekačku v obci Ulič, obzreli si výstavu darov pápeža Jána Pavla II. v Smižanoch, otestovali svoju odvahu na lanovej dráhe v Spišskej Novej Vsi, kde navštívili aj miestne ZOO. Občerstvenie našli v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi, kde sa mohli stíšiť a načerpať síl v miestnej kaplnke a dobre im padol i ponúknutý nanuk v týchto horúcich dňoch. Napokon nechýbal ani pobyt na kúpalisku a vyvrcholením bol športový deň.
Ďakujeme sr. Rudolfe za organizáciu podujatia i všetkým ochotným animátorom, ktorí venovali svoj čas a sily na uskutočnenie tejto akcie.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí pamätali na nás v modlitbách, za duchovnú službu našim kňazom a všetkým tým, ktorí nás podporili sponzorsky či materiálne.