Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Tretiaci prijali škapuliar

V sobotu 6. mája 2023 sa uskutočnila púť prvoprijímajúcich do sanktuária v Stropkove. A nešli tam len tretiaci, ale doslova celé rodinky, čo bolo na tejto púti o to krajšie.
Po svätej omši o 10:00 pri oltári Karmelskej Panny Márie spolu 51 ľudí
z našej farnosti prijalo škapuliar a zasvätilo sa tak našej nebeskej Matke.
Nasledovalo pohostenie gulášom a inými dobrotami v areáli fary
a prechádzka po miestnom parku zvierat.

Pán Boh zaplať p. kaplánovi Branislavovi za organizáciu púte, všetkým zúčastneným i tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom túto akciu podporili.