Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zábavné popoludnie hier

Množstvo detí, ukazovačky, tance, hry, súťaže a zábava – takto sme vo Farnosti Božieho milosrdenstva odštartovali prázdniny spolu s nadšenými mladými z oboch našich farností, ktorí v sobotu 1.7.2023 ochotne pripravili pre deti zábavné popoludnie hier.
Ďakujeme všetkým zapojeným a nášmu dobrému Nebeskému Otcovi za super počasie!
Radosť detí a spokojnosť ich rodičov bola nám všetkým peknou odmenou. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto akcie.