Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

„Bajkovačka“ detského zboru

V sobotu 7.10.2023 sa členovia detského zboru vybrali na spoločnú „bajkovačku“. Štartovalo sa pri budove CCVČ a cieľom bolo prvé jazero smerom na Rybníky. Nasledovalo malé občerstvenie a spoločný čas hier a súťaží. Zábavné popoludnie za mestom sme ukončili spoločnou modlitbou desiatku ruženca, keďže v daný deň bola spomienka Ružencovej Panny Márie a nasledoval návrat späť rôznymi uličkami mesta. Vďaka patrí tým, ktorí pri akcii pomohli i všetkým zúčastneným.