Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Duchovná obnova a púť do Vysokej nad Uhom

 

V utorok 24.8.2021 sa uskutočnila duchovná obnova na tému RODINA. Celkom 22 ľudí putovalo do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej, kde si aj na jej príhovor mohli vyprosiť potrebné milosti pre seba i pre druhých. Prostredníctvom prednášky p. kaplána Františka si pripomenuli, na akých pilieroch je rodina postavená. Nechýbal priestor na prijatie sviatosti zmierenia či púť k Ankinmu hrobu, kde si vďaka o. Tomášovi vypočuli životný príbeh Anky. Večerná adorácia a svätá omša boli vďakou Bohu za rodiny aj za samotný deň obnovy. 

V závere púte prišiel i o. Pavol Hudák, ktorý požehnal Ankine prstienky a prijal rozhodnutie ďalších dievčat našej farnosti žiť čisté vzťahy.

Pán Boh zaplať všetkým, vďaka ktorým sa tento deň obnovy mohol uskutočniť.