Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Mesto Snina nás podporilo

Mesto Snina podporilo zo svojho rozpočtu

7. ročník "Našej hokejbalovej ligy",

obnovu ihriska (ochranné sitá), opravu hokejbalovej výstroje

a vybavenie šatne.

ĎAKUJEME!