Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Záverečný výlet na Brekov

Na záver školského roka nechýbal ani výlet pre deti, zvlášť pre tie, ktoré sa týždenne stretávali na štvrtkových sv. omšiach určených zvlášť pre ne.
I keď predpoveď počasia na ten deň nebola vôbec pozitívna, tí, ktorí sa nedali odradiť a na výlet predsa išli, zažili, že Boh na nich myslí, vidí ich a nenechá ich zmoknúť do nitky. 😇🥳
Vlakom sa ráno vydali na cestu do Brekova. Po úvodnej sv. omši sa Brekovský hrad a jeho okolie zmenilo na "safari" alebo lepšie povedané miesto, kde bolo možné odchytiť všetky potrebné zvieratá do Noemovej archy. No holubica bola vzácna a nájsť ju nebolo vôbec ľahké. Šikovné deti si však poradili aj s touto úlohou.
Nechýbali pravdaže ani tance, či tradičná opekačka.