Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

100 stromov pre Sninu

 

Dňa 4.5.2022 sa aj CCVČ zapojilo do vysádzania aleje stromov

v rámci projektu mesta "100 stromov pre Sninu"

 

.