Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Karneval svätých

V sobotu 27.10.2018 sa v našom CCVČ uskutočnil už po druhýkrát KARNEVAL SVÄTÝCH, ktorý sa rýchlo stal veľmi obľúbenou akciou pre deti i pre ich rodičov.

Viac ako 40 detí a mladých zaujímavo a tvorivo stvárnilo rôznych svätých či blahoslavených Cirkvi, medzi ktorými nechýbala napr. Panna Mária, sv. Michal, sv. Hubert, bl. Pier Giorgio Frassati, sv. Cyril a Metod, sv. Terezka, bl. Chiara Luce Badano, bl. Imelda, či naša nová blahoslavená Anka Kolesárová a ďalší.

Deti preukázali aj vedomosti o svojich svätcoch, keď ich mali predstaviť a niečo o nich povedať. Zažili tiež veľa radosti a zábavy pri eRko tancoch a súťažiach. Nechýbala tombola a chutné občerstvenie formou AGAPÉ, ktoré pripravili mamky a babky karnevalových svätcov, za čo im úprimne ďakujeme.

V kruhu svojich farníkov boli prítomní aj ich duchovní otcovia. Celé nádherné popoludnie sa ukončilo v modlitbovom stíšení sprievodom svetla, kde sa prítomní len pri svetlách sviec pomodlili litánie ku všetkým svätým.

  Viac vo fotogalérii