Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Krúžková činnosť

Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2020/2021
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1.Detský divadelný súbor 35 €
2.Gitara a ukulele35 €
3.Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách)služobný krúžok bez poplatku
4.Hra na organe služobný krúžok bez poplatku 
(tí, ktorí hrajú v Snine)
50 € členovia z obcí mimo SV
5.Klávesy35 €
6.Spievajme Pánovi (zbor detský i mládežnícky)(výtvarné a tvorivé činnosti, šitie)služobný krúžok bez poplatku
7.Šikovné ručičky (výtvarné a tvorivé činnosti, šitie)35 €
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1.S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.)  10 €
2. Katechézy Dobrého Pastiera (3 – 6 r. a 7 – 9 r.)5 €
3. Miništrantský  služobný krúžok bez poplatku 
4. Biblicko – misijný krúžok (grécko-kat. farnosť) 3 €
5. Pozvaní na hostinu I. (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.r. ZŠ) 10 €
6. Pozvaní na hostinu II. (iné farnosti)7 €
7. Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 8. ročníka ZŠ) 5 € 
8. Stretká5 €
9. Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší) 10 € 
10.Prijmem dar (FBM) 7 € 
11. Dobrovoľníci služobný krúžok bez poplatku
12. Down-klub15 € 
13. Skauti10 € 
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1. Angličtina hrou (pre materské školy) 10 €
2. Škola hrou (doučovanie 1. stupeň ZŠ) 3 € 
3. Rómsky klub – mini 3 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1.Pohybom k zdraviu (cvičenia pre zdravú chrbticu, od 6r.)35 €
2. Futbal 25 €  
3. Hokejbal 25 €
4. Ping-pong 20 € 
    
Poznámka:tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátenépre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí osobitná suma + VP.

Nenechajte prepadnúť Vaše 2% z dane!

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou
o poskytnutie  2 % z Vami zaplatenej dane nášmu CCVČ.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.
Vopred úprimné Pán Boh zaplať!
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité 
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľno-časových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

! Pozor !
Termín na podanie je predĺžený do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Ď A K U J E M E 

Odporúčané články

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *