Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Milí rodičia, deti, mládež či dospelí!

Od 1.6.2023 prebieha zapisovanie do krúžkov na nový školský rok 2023/2024.Ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku pristúpilo vo Farnosti sv. Kríža v Snine
•    ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: „Pozvaní na hostinu“) – tretiaci a starší
•    alebo ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške, ktorú žiaci dostali od svojich katechétov, sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii kňazovi. Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktné osoby:
    pre PRVOPRIJÍMAJÚCICH: kaplán Branislav Babjak, babjak.branislav@abuke.sk 0917 350 317  
    pre BIRMOVANCOV: kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

Rovnako upriamujeme pozornosť na zápis do krúžkov, ktoré naše CCVČ realizuje priamo v materských školách:
Angličtina hrou (anglický jazyk na CMŠ v Snine)
S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materských školách v Snine)

Prihlášky na krúžky prebiehajúce v materských školách (MŠ) je možné odovzdať pedagogickým pracovníkom v danej MŠ.

Ostatné prihlášky na krúžky je potrebné odovzdať v CCVČ najlepšie do konca augusta, neskôr však do 14.9.2023.

Odporúčané články

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *