Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Krížová cesta „naživo“

V piatok 24.3.2023 mali veriaci vo Farnosti svätého Kríža v Snine možnosť zúčastniť sa na krížovej ceste so živo stvárnenými zastaveniami. Celkovo ju naša mládež odohrala ešte dvakrát, a to v štvtok 30.3.2023 a v nedeľu 2.4.2023.

V tú istú nedeľu sa aj veriaci vo Farnosti Božieho milosrdenstva mohli zúčastniť na modlitbe krížovej cesty so živo stvrátnenými zastaveniami vo svojom farskom kostole. Krížovú cestu si totiž nacvičili aj rómske deti tejto farnosti.


Mladým, starším, deťom a mládežníckemu zboru a pani riaditeľke CCVČ Mgr. Ivete Haburajovej, ktorá krížovú cestu pripravila a režírovala, patrí veľká VĎAKA.