Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

Aj v tomto roku POZÝVAME žiakov ZŠ a im prislúchajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií na PRÍMESTSKÝ – DENNÝ TÁBOR.

Prihlásovanie je možné do 30.6.2021. Viac informácií na PLAGÁTE a v prihláškach.  

Pre žiakov ukončeného 1.-5. ročníka ZŠ v termíne 12.-16.7.2021    PRIHLÁŠKA

Pre žiakov ukončeného 6.-9. ročníka ZŠ v termíne 19.-23.7.2021    PRIHLÁŠKA