Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

PRÍMESTSKÉ – DENNÉ TÁBORY

V mesiaci júl CCVČ zorganizovalo už tradičný a obľúbený denný prímestský tábor s mottom SME JEDNA RODINA. 

Prvý týždeň tábora (12.7.-16.7.) bol venovaný mladším deťom. Zúčastnilo sa ho 52 detí, ktoré spoločne tvorili, tancovali, opekali, snažili sa prekonať seba samých v pohybových disciplínach na olympijských hrách, okúpali sa a napokon navštívili Košice, kde v katedrále sv. Alžbety slávili sv. omšu a previezli sa detskou železničkou do zábavného indiánskeho Údolia Manitou. 

Druhý týždeň (19.7.-23.7.) patril starším deťom, ktorých bolo spolu 37. Ich program sa niesol v podobnom duchu. Nechýbala každodenná spoločná modlitba, hry, športové súťaže, kúpanie sa a dva výlety – do Košíc a do jaskyne Zlá diera. Súčasťou výletov bolo slávenie sv. omše v seminárnom kostole v Košiciach a tiež v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

„Pán Boh nás má veľmi rád, cítili sme sa úžasne a výnimočne,“ zhodnotili prežité chvíle účastníci tábora. Úprimne ďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a ochranu počas týchto radostných dní a chvíľ. Vďaka patrí p. dekanovi Slavomírovi, p. kaplánom Františkovi a Matejovi za duchovnú podporu, pomoc a tiež za zapájanie sa do aktivít. Vedúcej tábora sr. Rudolfe, a jej pomocníkom – sr. Chantal, p.Janke, p.Márii a dvadsiatim mladým animátorom ďakujeme za prípravu programu, tvorivé a obetavé venovanie sa deťom, ktoré si odniesli veľa nádherných zážitkov a užitočných skúseností. 

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí pamätali na nás vo svojich modlitbách, i tým, ktorí nás podporili sponzorsky a materiálne. Za poskytnutie priestorov a prípravu obedov ďakujeme našej Cirkevnej spojenej škole. Nech všetkým každú pomoc a službu odmení dobrý Boh. Kiež táto skúsenosť poslúži k rastu vo viere a k budovaniu vzájomných vzťahov našim deťom, mladým i celej farnosti. AMDG!
 

Viac fotografií TU.