Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Raj pre birmovancov

Na začiatku júna skupina birmovancov sr. Rudolfy zavŕšila svoje "stretká" víkendovkou s výletom do Slovenského raja. Stalo sa to už akousi tradíciou, že po ročnom úsilí je tu možnosť stretnúť sa s nimi aj inak ako na katechézach. Počas šk. roka je takých možností viac, ale v závere stretnutí je to zároveň akási "odmena".

V piatok teda nastúpili na vlak a vyrazili smerom na západ. Ubytovali v kláštore sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi a v sobotu sa vybrali na turistickú trasu Podlesok – Prielom Hornádu – Kláštorisko – Čingov. Počasie bolo krásne, rebríky oživovali túru klasického kráčania a pre niektorých iste predstavovali určitý "adrenanlín".
Dokonca mali možnosť byť svedkom nácviku záchranárskej akcie, ktorá vyzerala naozaj ako naživo. Večer doplnili sily výbornou večerou a v nedeľu po sv. omši sa vlakom vrátili späť do Sniny.

Cítili sa ako v raji?

To sa treba spýtať samotných birmovancov.