Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Stretli sme pápeža

Spojený mládežnícky zbor zo Sniny a Humenného 14.9.2021 mal tú česť účinkovať počas sprievodného programu návštevy Svätého Otca Františka na štadióne Lokomotíva v Košiciach.

Jeho členovia spievali a hrali na dopoludňajšej sv. omši, ktorú celebroval kardinál D. Duka a neskôr počas modlitby Korunky Božieho milosrdenstva.