Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Taký veľký, taký malý môže svätým byť

V prvom novembrovom týždni, keď slávime slávnosť Všetkých svätých a tiež máme možnosť získať odpustky pre duše v očistci, sa na detskej svätej omši 3.11.2022 objavil „zástup svätých“. Deti mali možnosť prísť na túto svätú omšu oblečené za niektorého svätca či blahoslaveného. Tak sa zviditeľnila prítomnosť mnohých tých, ktorí nás predišli do večnosti a teraz zažívajú plné spoločenstvo s Bohom. Sú nám vzorom, sú s nami pri každom slávení svätej omše a ich príhovor nám je veľkou pomocou. Byť svätým, čiže  dosiahnuť nebo, je cieľom každého z nás.
Svätá omša bola ukončená krátkou adoráciou, litániami k všetkým svätým a eucharistickým požehnaním.
A keďže v „zástupe svätých“ sa objavil aj svätý Mikuláš, nikto neodchádzal s prázdnymi rukami.