Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

OTVÁRAME ZAPISOVANIE

Milí rodičia, deti, mládež či dospelí!

Od 1.6.2023 prebieha zapisovanie do krúžkov na nový školský rok 2023/2024.Ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku pristúpilo vo Farnosti sv. Kríža v Snine
•    ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: „Pozvaní na hostinu“) – tretiaci a starší
•    alebo ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške, ktorú žiaci dostali od svojich katechétov, sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii kňazovi. Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktné osoby:
    pre PRVOPRIJÍMAJÚCICH: kaplán Branislav Babjak, babjak.branislav@abuke.sk 0917 350 317  
    pre BIRMOVANCOV: kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

Rovnako upriamujeme pozornosť na zápis do krúžkov, ktoré naše CCVČ realizuje priamo v materských školách:
Angličtina hrou (anglický jazyk na CMŠ v Snine)
S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materských školách v Snine)

Prihlášky na krúžky prebiehajúce v materských školách (MŠ) je možné odovzdať pedagogickým pracovníkom v danej MŠ.

Ostatné prihlášky na krúžky je potrebné odovzdať v CCVČ najlepšie do konca augusta, neskôr však do 14.9.2023.

PRIHLÁŠKA na stiahnutie

Úplnú ponuku krúžkov a výšku poplatkov nájdete TU.