Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Akadémia o blahoslavenom Zefirínovi

Mučeník Zefirín – prvý rómsky blahoslavený, ktorého liturgická spomienka bola 4. mája.
Práve o ňom bolo májové stretnutie Rómov v pondelok 8.5. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine, na ktorom deti z našich krúžkov scénkami predstavili úryvky z jeho života.
Prítomní sa o 15-tej hodine pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a spoločne si s chuťou, im vlastnou, zaspievali a povzbudili sa vo viere a v túžbe žiť dobrý život.